Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Stypendia

Stypendia

Informacje dot. stypendium doktoranckiego, projakościowego oraz pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021


Doktoranci, którzy rozpoczeli naukę przed rokiem akademickim 2020/2021 składają kompletny wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego (projakościowe) w terminie do 30 września 2020 r.


Doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja wniosku w USOSwebie na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl, gdzie wypełnia właściwy wniosek wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia z podaniem daty uzyskania tego osiągnięcia.


Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

 1. Wydrukować wniosek;
 2. Uzupełnić wniosek o dodatkowe dokumenty tj.:
 3. Złożyć komplet w/w dokumentów w sekretariacie Studiów Doktoranckich


Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się doktoranci na WNS:

więcej informacji  https://uni.wroc.pl/studia-doktoranckie/stypendia-dla-doktorantow/


 1. stypendium doktoranckie;  
  * wniosek z opinią opiekna naukowego wydrukowany ze strony https://usosweb.uni.wroc.pl
 2. zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej (tzw. projakościowe),
  *wniosek z opinię opiekuna naukowego wydrukowany ze strony podanej powyżej
 3. stypendia pomocy materialnej - terminy w linku poniżej:
  https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/
*stypendium socjalne,
*stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
*stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
*stypendium Rektora


Obowiązujące przepisy

**

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium Rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UWr. - Szczegolowe-zasady-dot-styendium-Rektora-2019_2020.pdf


X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

data utworzenia/modyfikacji: 10 listopad 2020 o 09:52:10autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: