Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Uczetnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do:
  • "...wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca szóstego semestru studiów doktoranckich ( III rok studiów); nie wszczęcie przewodu doktorskiego w tym terminie jest traktowane jako nieterminowa realizacja programu studiów doktoranckich..."

Regulamin Studiów Doktoranckich § 18, ust. 3 

Przewód otwiera jednostka uprawniona do nadawania stopnia doktora 

Kontakt:

  • Nauki humanistyczne w zakresie filozofii - Instytut Filozofii - tel. 71 375 5224;
  • Nauki społeczne w zakresie Nauk o polityce - Instytut Politologii - tel 71 375 5062;
  • Nauki społeczne w zakresie Socjologii - tel. 71 375 5290.

Podstawy prawne

data utworzenia/modyfikacji: 25 październik 2017 o 19:28:20autor:  mgr Karolina Nestor

słowa kluczowe: