Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Nie odnaleziono treści o podanym adresie

Czy interesuje Cię:

Szukaj wśród:

NASI STUDENCI

NASI STUDENCI„Aktywność podczas studiów kluczem do sukcesu” Kierunek Dyplomacja europejska realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim jest interesującą alternatywą dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę z szerokiego zak...

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:07:55

słowa kluczowe:

Pomoc materialna dla studentów

Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje:Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r.  poz. 572, z późn. zm.)Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy m...

data utworzenia/modyfikacji: 31 październik 2016 o 12:17:08

słowa kluczowe:

Studenci

DYPLOMACJA EUROPEJSKADziekanat Wydziału Nauk Społecznychul. Koszarowa 3/2051-149 Wrocław tel. 71 375 53 00, 48 71 375 52 65e-mail:  dziekanat@wns.uni.wroc.plOpiekun kierunku Dyplomacja europejska: dr Irena Kurasz   &n...

data utworzenia/modyfikacji: 20 styczeń 2017 o 12:28:39

słowa kluczowe:

Praktyki zawodowe

Studenci Dyplomacji europejskiej studiów I stopnia powinni do końca II roku studiów zrealizować praktykę zawodową.
Studenci Dyplomacji europejskiej studiów II stopnia powinni zrealizować praktykę zawodową do końca studiów (do II roku stu...

data utworzenia/modyfikacji: 31 październik 2016 o 12:46:47

słowa kluczowe:

Regulamin studiów

Obwieszczenie z  dnia 18.05.2016 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 26_2015 Senatu UWr w spr. Regulaminu studiów w UWr Załącznik do obwieszczenia z dnia 18 maja 2016 r.  UCHWAŁA Nr 26/2015Senatu Uniwersytetu Wroc...

data utworzenia/modyfikacji: 31 październik 2016 o 12:20:38

słowa kluczowe:

zobacz więcej podpowiedzi