Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Rejestracja Prac dyplomowych

Rejestracja Prac dyplomowych


Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru zimowego 2016/2017, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)


The procedure for graduation and archiving of the graduation theses at the Faculty of Social Sciences, as of the winter semester 2016/2017, with the use of the Graduation Thesis Archive (APD) system

 

Zarządzenie Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

 

Nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, student składa w dziekanacie:


Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym


Na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić rozliczoną kartę zobowiązań studenta.

Studenci studiów I stopnia, którzy przystępują do egzaminu licencjackiego na starych zasadach (bez pracy dyplomowej), zobowiązani są do złożenia zdjęć oraz opłaty za dyplom wraz z indeksem po zaliczeniu ostatniego (6-ego) semestru studiów.

Wzory formularzy niezbędnych przy rejestracji pracy dyplomowej

data utworzenia/modyfikacji: 26 czerwiec 2019 o 11:05:31autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: