Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie realizacji praktyk zawodowych

 

 

Organizację praktyk przewidzianych w standardach kształcenia/programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje odpowiednio:

- Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim

- Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Procedura realizacji praktyk zawodowych:

 

1. SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje Koordynator praktyk – wzór skierowania stanowi Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznik  Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr

2. UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI

Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest  Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr

3. UBEZPIECZENIE NW i OC.

Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych.

4. SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK.

Student składa u Koordynatora praktyk następujące dokumenty:

 

 

Wyżej wymieniony komplet dokumentów Koordynator praktyk składa w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane.

5. PRAKTYKA STUDENCKA

Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy.

6. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 56/2010 oraz Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 115/2013., podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada Koordynatorowi praktyk w celu uzyskania wpisu w karcie okresowych osiągnięć, w indeksie oraz w systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.

Zasady wchodzą w życie od roku akademickiego 2014/2015.

 

Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r.

data utworzenia/modyfikacji: 11 maj 2016 o 15:36:11autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: