Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

1152013.pdfUchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych w sprawie realizacji praktyk zawodowych

 

 

Organizację praktyk przewidzianych w standardach kształcenia/programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje odpowiednio:


- Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Procedura realizacji praktyk zawodowych:

 

1. SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje Koordynator praktyk – wzór skierowania stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Rektora UWr

2. UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI

Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Rektora UWr

3. UBEZPIECZENIE NW i OC.

Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych.

4. SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK.

Student składa u Koordynatora praktyk następujące dokumenty:

 

 

Wyżej wymieniony komplet dokumentów Koordynator praktyk składa w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane.

5. PRAKTYKA STUDENCKA

Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy.

6. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada Koordynatorowi praktyk w celu uzyskania wpisu w karcie okresowych osiągnięć, w indeksie oraz w systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.

Zasady wchodzą w życie od roku akademickiego 2014/2015.

 

Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim


data utworzenia/modyfikacji: 15 kwiecień 2021 o 13:44:01autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: