Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studenci - informacje > Zasady zmiany formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną

Zasady zmiany formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną

Dyplomacja europejska


Zasady zmiany formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną

 

 

 


Zasady przeniesień na studia stacjonarne na kierunek dyplomacja europejska ze studiów niestacjonarnych kierunku dyplomacja europejska (studia licencjackie )

 

 

 1. Studenci studiów licencjackich - niestacjonarnych na kierunku dyplomacja europejska mogą starać się o przeniesienie na studia licencjackie – stacjonarne po ukończeniu drugiego semestru studiów.
 2. Przeniesienie może nastąpić tylko z 2 na 3 semestr studiów.
 3. Warunkiem przeniesienia na studia stacjonarne jest zaliczenie I i II semestru oraz uzyskanie średniej ocen z całego toku studiów nie niższej niż 4,65.
 4. Odpowiedni, pisemny wniosek wraz z potwierdzoną przez właściwy dziekanat średnią ocen oraz wykazem zaliczonych przedmiotów należy złożyć do Dziekana WNS nie później  niż do 25 września każdego roku.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

 

Zasady przeniesień na studia stacjonarne na kierunek dyplomacja europejska ze studiów niestacjonarnych kierunku dyplomacja europejska (studia magisterskie)

 

 

  1. Studenci studiów magisterskich – niestacjonarnych na kierunku dyplomacja europejska mogą starać się o przeniesienie na studia magisterskiej - stacjonarne po ukończeniu drugiego semestru studiów.
  2. Przeniesienie może nastąpić tylko z 2 na 3 semestr studiów.
  3. Warunkiem przeniesienia na studia stacjonarne jest zaliczenie I i II semestru oraz uzyskanie średniej ocen z całego toku studiów nie niższej niż 4,65.
  4. Odpowiedni, pisemny wniosek wraz z potwierdzoną przez właściwy dziekanat średnią ocen oraz wykazem zaliczonych przedmiotów należy złożyć do Dziekana WNS nie później  niż do 25 września każdego roku.
  5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 


Dyplomacja europejska

Zasady przejścia z innej uczelni na dyplomację europejską na Uniwersytecie Wrocławskim 
Zasady przeniesień na studia stacjonarne na kierunek dyplomacja europejska z innej uczelni (studia licencjackie)

 

 

 

 1. Na studia stacjonarne na kierunek dyplomacja europejska może zostać przyjęty w drodze przeniesienia student studiów stacjonarnych innej uczelni pokrewnego kierunku studiów.
 2. Przeniesienie może nastąpić tylko na trzeci semestr studiów na kierunku dyplomacja europejska, po zaliczeniu co najmniej dwóch semestrów studiów w uczelni macierzystej.
 3. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie średniej ocen z toku studiów w uczelni macierzystej nie niższej niż 4,65.
 4. Odpowiedni, pisemny wniosek wraz z potwierdzoną przez właściwy dziekanat średnią ocen oraz wykazem zaliczonych przedmiotów należy złożyć do Dziekana WNS nie później  niż do 25 września każdego roku.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

 

 

Zasady przeniesień na studia stacjonarne na kierunek dyplomacja europejska z innej uczelni (studia magisterskie)

 

 

 1. Na studia stacjonarne na kierunek dyplomacja europejska może zostać przyjęty w drodze przeniesienia student studiów stacjonarnych innej uczelni pokrewnego kierunku studiów.
 2. Przeniesienie może nastąpić tylko na trzeci semestr studiów na kierunku dyplomacja europejska, po zaliczeniu co najmniej dwóch semestrów studiów w uczelni macierzystej.
 3. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie średniej ocen z toku studiów w uczelni macierzystej nie niższej niż 4,65.
 4. Odpowiedni, pisemny wniosek wraz z potwierdzoną przez właściwy dziekanat średnią ocen oraz wykazem zaliczonych przedmiotów należy złożyć do Dziekana WNS nie później  niż do 25 września każdego roku.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.


Dyplomacja europejska

Zasady przeniesień na studia niestacjonarne dyplomacji europejskiej z dowolnego kierunku studiów

 Zasady przeniesień na studia niestacjonarne na kierunek dyplomacja europejska (studia licencjackiej)


 1. Przeniesienie na studia niestacjonarne licencjackie na kierunek dyplomacja europejska może nastąpić z dowolnego kierunku studiów trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego.
 2. Kandydat nie może utracić statusu studenta na rodzimym kierunku.
 3. Odpowiedni, pisemny wniosek z potwierdzeniem statusu studenta rodzimego kierunku przez odpowiedni dziekanat należy złożyć do Dziekana WNS przed rozpoczęciem dowolnego semestru studiów.
 4. Dziekan WSN potwierdza dotychczasowe osiągnięcia studenta, które zostają mu zaliczone i  ustala semestr, od którego student rozpocznie studia.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

 

Zasady przeniesień na studia niestacjonarne na kierunek dyplomacja europejska (studia magisterskie)


 1. Przeniesienie na studia niestacjonarne magisterskie na kierunek dyplomacja europejska może nastąpić z dowolnego kierunku studiów II stopnia trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego.
 2. Kandydat nie może utracić statusu studenta na rodzimym kierunku.
 3. Odpowiedni, pisemny wniosek z potwierdzeniem statusu studenta rodzimego kierunku przez odpowiedni dziekanat należy złożyć do Dziekana WNS przed rozpoczęciem dowolnego semestru studiów.
 4. Dziekan WSN potwierdza dotychczasowe osiągnięcia studenta, które zostają mu zaliczone i  ustala semestr, od którego student rozpocznie studia.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

data utworzenia/modyfikacji: 21 styczeń 2019 o 10:10:16autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: