Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Nie odnaleziono treści o podanym adresie

Czy interesuje Cię:

Szukaj wśród:

NASI STUDENCI

NASI STUDENCI„Aktywność podczas studiów kluczem do sukcesu” Kierunek Dyplomacja europejska realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim jest interesującą alternatywą dla osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę z szerokiego zak...

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:07:55

słowa kluczowe:

Regulamin studiów

Obwieszczenie z  dnia 18.05.2016 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 26_2015 Senatu UWr w spr. Regulaminu studiów w UWr Załącznik do obwieszczenia z dnia 18 maja 2016 r.  UCHWAŁA Nr 26/2015Senatu Uniwersytetu Wroc...

data utworzenia/modyfikacji: 31 październik 2016 o 12:20:38

słowa kluczowe:

Języki Obce

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCHI i II STOPNIA ORAZ STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICHROK AKADEMICKI 2014/15
1.  Od roku akademickiego  2013/14 studenci  studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego ...

data utworzenia/modyfikacji: 11 maj 2016 o 15:36:04

słowa kluczowe:

Pomoc materialna na rok akademicki 2017/2018

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym       w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośredni...

data utworzenia/modyfikacji: 23 czerwiec 2017 o 10:35:11

słowa kluczowe:

Rejestracja Prac dyplomowych


Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru zimowego 2016/2017, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

The procedure for graduation and archiving of the graduation theses at...

data utworzenia/modyfikacji: 02 lipiec 2018 o 10:15:31

słowa kluczowe:

zobacz więcej podpowiedzi