Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Regulaminy > Opłaty

Opłaty

Wysokość opłat na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2018/19 określa Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego


Wysokość opłat na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2019/20 określa Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz

Opłaty administracyjne

 

Wysokość opłat za dokumenty wydawane studentom określa Zarządzenie Nr 137/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2018 r., które ustala następującą wysokość tych opłat:

Pobierz


Podział czesnego na raty


Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 maja 2014 r. ws.  rozłożenia czesnego za studia niestacjonarne na raty od roku akademickiego 2014/2015.

 

Harmonogram wpłat poszczególnych rat: 

Semestr zimowy:
I rata - do 10.10 
II rata - do 10.11 
III rata - do 10.12 
IV rata - do 10.01 

 

Semestr letni:

I rata - do 5.03 
II rata - do 5.04 
III rata - do 5.05 
IV rata - do 31.05

 

Wysokość poszczególnych rat: czesne za dany semestr podzielone przez 4.


 1. Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne dla obywateli polskich i cudzoziemców na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 :

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

Kierunek

Roczna opłata w zł

 1.  

Bezpieczeństwo międzynarodowe

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 

 1.  

Bezpieczeństwo narodowe

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4150

 

 1.  

Dyplomacja europejska

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3750

 

 1.  

Dyplomacja europejska

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 

 1.  

Europeistyka

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3150

 1.  

Europeistyka

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3350

 1.  

Filozofia

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

2850

 1.  

Filozofia

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3150

 1.  

Politologia

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Politologia

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Praca socjalna

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Socjologia

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Socjologia

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Socjologia ekonomiczna

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Socjologia grup dyspozycyjnych

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Socjologia grup dyspozycyjnych

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Stosunki międzynarodowe

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4150

 1.  

Stosunki międzynarodowe

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950

 1.  

Zarządzanie projektami społecznymi

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3950 

 2.Stawka za powtarzanie zajęćna studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.


 3.Stawka zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę. 

data utworzenia/modyfikacji: 08 lipiec 2019 o 10:00:01autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: