Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Regulaminy > Opłaty

Opłaty

Wysokość opłat na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2016/17 określa Zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Opłaty administracyjne

 

Wysokość opłat za dokumenty wydawane studentom określa Zarządzenie Nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 2012 r., które ustala następującą wysokość tych opłat:

 

Legitymacja studencka
5,00 zł
Elektroniczna legitymacja studencka
17,00 zł
Indeks
4,00 zł
Dyplom ukończenia studiów
60,00 zł
Dodatkowy odpis dyplomu tłumaczony na język obcy
40,00 z

Za  duplikat dokumentu pobiera się opłatę wyższą o połowę niż za oryginał


Podział czesnego na raty


Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 maja 2014 r. ws.  rozłożenia czesnego za studia niestacjonarne na raty od roku akademickiego 2014/2015.

 

Harmonogram wpłat poszczególnych rat: 

Semestr zimowy:
I rata - do 10.10 
II rata - do 10.11 
III rata - do 10.12 
IV rata - do 10.01 

 

Semestr letni:

I rata - do 5.03 
II rata - do 5.04 
III rata - do 5.05 
IV rata - do 31.05

 

Wysokość poszczególnych rat: czesne za dany semestr podzielone przez 4.

data utworzenia/modyfikacji: 25 październik 2016 o 12:17:17autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: