Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Regulaminy > Opłaty

Opłaty

Wysokość opłat na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2018/19 określa Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego


Wysokość opłat na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2019/20 określa Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz

Opłaty administracyjne

 

Wysokość opłat za dokumenty wydawane studentom określa Zarządzenie Nr 137/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 listopada 2018 r., które ustala następującą wysokość tych opłat:

Pobierz


Podział czesnego na raty


Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 maja 2014 r. ws.  rozłożenia czesnego za studia niestacjonarne na raty od roku akademickiego 2014/2015.

 

Harmonogram wpłat poszczególnych rat: 

Semestr zimowy:
I rata - do 10.10 
II rata - do 10.11 
III rata - do 10.12 
IV rata - do 10.01 

 

Semestr letni:

I rata - do 5.03 
II rata - do 5.04 
III rata - do 5.05 
IV rata - do 31.05

 

Wysokość poszczególnych rat: czesne za dany semestr podzielone przez 4.


 1. Wysokość rocznej opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Nauk Społecznych rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 :

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

Kierunek

Roczna opłata w zł

 1.  

Bezpieczeństwo międzynarodowe

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 

 1.  

Bezpieczeństwo narodowe

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4000

 

 1.  

Dyplomacja europejska

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3600

 

 1.  

Dyplomacja europejska

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 

 1.  

Europeistyka

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3000

 1.  

Europeistyka

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3200

 1.  

Filozofia

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

2700

 1.  

Filozofia

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3000

 1.  

Politologia

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Politologia

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Praca socjalna

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Socjologia

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Socjologia

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Socjologia ekonomiczna

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Socjologia grup dyspozycyjnych

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Socjologia grup dyspozycyjnych

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Stosunki międzynarodowe

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4000

 1.  

Stosunki międzynarodowe

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800

 1.  

Zarządzanie projektami społecznymi

pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3800 

 2.Stawka za powtarzanie zajęćna studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.


 3.Stawka zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.


 4.Stawka za potwierdzanie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 800 zł.

 

Roczne stawki opłat za studia dla cudzoziemców:

 

 1. Wysokość rocznych opłat za studia dla cudzoziemców studiujących w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 oraz studia, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019.

 

studia stacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie

2500 euro

studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie

2000 euro

 

stacjonarne studia doktoranckie

3500 euro

 

niestacjonarne studia doktoranckie

3000 euro

 

studia podyplomowe

2500 euro

 

 

 1. Wysokość rocznej opłaty za studia prowadzone w języku angielskim rozpoczynające   się w roku akademickim 2018/2019:

 

 

Kierunek

Roczna opłata

stawka w PLN

stawka w EUR

12

Europeistyka, specjalność EU Regional Policy

drugiego stopnia stacjonarne

6034

1400

20

Politologia

specjalność

-Comparative Politics,

-Global Security,

-Media and Politics

-Europe in the World

pierwszego stopnia stacjonarne

6465

1500

21

Politologia

specjalność

-Public Policy,

-Political Communication,

-Public Administration,

-Democracy and Development in Europe and Caucasus,

-Central and East European Studies

drugiego stopnia stacjonarne

6465

1500

22

Socjologia, specjalność Intercultural Mediation

drugiego stopnia stacjonarne

6465

1500

23

Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies

pierwszego stopnia stacjonarne

6465

1500

24

Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies

drugiego stopnia stacjonarne

6465

1500

 

data utworzenia/modyfikacji: 13 czerwiec 2019 o 11:31:51autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: