Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Złożenie pracy doktorskiej

Złożenie pracy doktorskiej

  1. Zapis treści pracy doktorskiej w formie elektronicznej na płycie CD w formacie pdf składamy w pokoju nr 28  w celu sprawdzenia w systemie PLAGIAT (ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim) , Raport z systemu PLAGIAT podpisuje promotor i przedstawia Radzie Instytutu.
  2. Warunkiem przyjęcia uchwały o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie doktorskim przez Radę uprawnioną do nadawania stopnia doktora jest przedłożenie Radzie:

data utworzenia/modyfikacji: 24 maj 2017 o 15:15:05autor:  mgr Karolina Nestor

słowa kluczowe: