Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Zakończenie postępowania

Zakończenie postępowania

Przed nadaniem stopnia

 1. Z publicznej obrony sporządzany jest protokół, który musi być złożony w aktach przed uchwałą Rady o nadaniu stopnia

po nadaniu stopnia w ciągu tygodnia Doktorant wypełnia i składa:

 1. Karta SYNABA

Proszę pobrać program SYNABA i  zainstalować na pulpicie komputera - bardzo ważne!

strona 1

 • rodzaj pracy - praca doktorska
 • data wszczęcia – sprawdzamy w aktach i wpisujemy datę uchwały
 • data uchwały  o nadaniu stopnia
 • Autor – dr ………………………………..i inne wszystkie informacje
 • promotor
 • recenzenci 
 • tytuł pracy w j. polskim i angielskim , tytuł oryginalny - tak jak polski
 • Jednostka nadająca stopień:
  Uniwersytet Wrocławski
  Instytut (odpowiednio Filozofii (Politologii) Socjologii)
  Wrocław
  regon 000001301
 • uzyskany stopień: doktor  , nauk (odpowiednio humanistycznych, społecznych) dyscyplina odpowiednio filozofia, nauki o polityce, socjologia
 • Symbole PKT proszę zaznaczyć symbole i dalej (odpowiednio filozofia, nauki o polityce, socjologia) czyli ogólnie dalej numery odpowiadające nadanemu stopniowi i zawartości pracy doktorskiej
 • symbole KBN - proszę wpisać odpowiednio: filozofia, nauki o polityce, socjologia

 strona 2

 •  słowa kluczowe w języku angielskim i polskim
 • charakterystyka pracy - 10 000 znaków ze spacjami w języku polskim i angielskim

 strona 3

--

 strona 4

 • praca jawna
 • imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę - czyli dane doktoranta

Zapisujemy plik - swoim nazwiskiem - system doda rozszerzenie syn - plik utworzy  się na pulpicie komputera

Z pulpitu nie można bezpośrednio otworzyć pliku z rozszerzeniem syn.

Plik z rozszerzeniem syn przesyłamy odpowiednio do osób prowadzących akta przewodu doktorskiego

dane dotyczące Doktora i pracy zostaną opublikowane w bazie Nauka Polska – Ludzie nauki

 1. W ciągu miesiąca od nadania stopnia jest wystawiany dyplom doktorski (oryginał i odpis) opłata za dyplom – 120 zł
 2. Na pisemny wniosek Doktoranta wystawiany jest odpis dyplomu dr w języku angielskim – opłata za dyplom 80 zł.

data utworzenia/modyfikacji: 22 luty 2017 o 11:11:00autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: