Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Przed obroną doktorską

Przed obroną doktorską

 1. Recenzje są publikowane na stronach:
  • www.uni.wroc.pl – ogłoszenia – o obronach doktorskich
  • www.ck.gov.pl – postępowania awansowe

   dalej
   w terminie 1 miesiąca od nadania stopnia doktora w systemie POLON
 2. Doktorant przygotowuje w formie pisemnej odpowiedzi na recenzje (data sporządzenia, wydruk dwustronny, podpis niebieskim długopisem). Dokumenty składamy w aktach przewodu doktorskiego.
 3. Doktorant przygotowuje streszczenie pracy doktorskiej w j. polskim i angielskim (data sporządzenia, wydruk dwustronny, podpis niebieskim długopisem) , ponadto skany dokumentów na płycie CD. Streszczenia są opublikowane na stronach:
  • www.uni.wroc.pl – ogłoszenia – o obronach doktorskich
  • www.ck.gov.pl – postępowania awansowe

   dalej
   w terminie 1 miesiąca od nadania stopnia doktora w systemie POLON
 4. Doktorant przygotowuje w formie pisemnej autoreferat pracy doktorskiej (rozwinięcie tez pracy doktorskiej) (data sporządzenia, wydruk dwustronny, podpis niebieskim długopisem). Dokumenty składamy w aktach przewodu doktorskiego.
 5. Na stronie www.uni.wroc.pl – ogłoszenia – o obronach doktorskich – publikowana jest informacja o publicznej obronie doktorskiej.
 6. Doktorant ROZLICZA Studia Doktoranckie: karta obiegowa i biblioteczna składane są w aktach doktoranta.
 7. Doktorant zdaje sprzęt zakupiony do projektów badawczych.

data utworzenia/modyfikacji: 22 luty 2017 o 10:45:41autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: