Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Zakup książek w ramach grantu

Zakup książek w ramach grantu


1. Zamawianie/kupno książek samodzielne


W przypadku dokonania samodzielnego kupna publikacji w ramach grantu, należy pobrać fakturę. Bez faktury zakup nie zostanie rozliczony.

Dane do wystawienia faktury:

Uniwersytet Wrocławski

plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

NIP: 8960005408

 

Ponieważ publikacje zakupione w ramach grantu zostają włączone do zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych, przed zakupem prosimy o sprawdzenie w Katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej czy wybrane tytuły nie znajdują się już na stanie Biblioteki WNS w kilku egzemplarzach.

Ze względu na odmienną politykę gromadzenia druków ciągłych, prosimy o nie kupowanie czasopism ze środków grantowych. W przypadku periodyków musi zostać zachowana ciągłość wydania, w związku z tym nie rejestruje się pojedynczych numerów.

Z zakupionymi książkami oraz fakturą należy zgłosić się do p. Karoliny Gietner, pokój nr 28, budynek 20 (Dziekanat WNS).


2. Zamawianie publikacji przez Bibliotekę Wydziału Nauk Społecznych UWr


Kierując prośbę do biblioteki należy podać następujące informacje:

I. Wykonawca grantu, numer grantu.

II. Kwotę przeznaczoną na zakup książek

III. Dane bibliograficzne publikacji:

-   Autor/ redakcja

-   Pełny tytuł

-   ISBN

-   Rok wydania

-   Numer wydania

 

Biblioteka kieruje zapytanie o wycenę do dostawców. Po przedstawieniu ofert następuje konsultacja odnośnie cen z wykonawcą grantu. Po dokonaniu wyboru, biblioteka zamawia wybrane tytuły.

W drodze długoletniej współpracy wyodrębniono stałych dostawców. W celu zapewnienia płynności procesu zamówień, biblioteka preferuje korzystanie z usług wybranych firm.

Ze względu na konieczność sprowadzania niektórych książek z zagranicy, prosimy o dokonywanie zamówień nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem grantu.

Po dostarczeniu zamówionych publikacji, p. Karolina Gietner skontaktuje się z Państwem w celu odbioru książek w Bibliotece WNS.

 

Kontakt w razie dodatkowych pytań oraz składania zamówień:

 

mgr Karolina Gietner

pokój 28, budynek 20 (Dziekanat WNS)

e-mail: karolina.gietner@uwr.edu.pl

data utworzenia/modyfikacji: 01 luty 2018 o 11:30:14autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: