Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Konferencje/wyjazdy/zakupy

Konferencje/wyjazdy/zakupy

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW,  OPŁAT KONFERENCYJNYCH, ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


Wszystkie faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Wrocławski.

Dane do faktury:

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08


Opis faktury do rozliczenia.

Na odwrocie faktury należy zamieścić nastepujące informacje:


 -  opis za co jest faktura. Jeśli  finansowanie planowane jest z gratu badawczego, dopisać tę informację,

 - Źródło finansowania: np. nr grantu np. 0420/2460/17

 - Dodać klauzulę o treści : Art. 4 pkt. 8 pzp.


W przypadku zwrotu kosztów na konto pracownika/doktoranta należy dodać informację:

Proszę o zwrot należnej kwoty na nr konta: (podać numer konta) wraz z danymi do przelewu.

Dodać klauzule o treści : Art. 4 pkt. 8 pzp.

Czytelnie podpisać się imieniem i nazwiskiem.


data utworzenia/modyfikacji: 01 luty 2018 o 10:25:56autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: