Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Delegacje - sposób rozliczania

Delegacje - sposób rozliczania

1. Delegacje krajowe

    Na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy złożyć następujące dokumenty:


     - wypełniony druk delegacji,

     - porozumienie - 3 szt. (dotyczy wyłącznie doktorantów).


2. Delegacje zagraniczne

    Na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy złożyć następujące dokumenty:


    - wniosek o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granice kraju,

    - wypełniony druk delegacji,

    - porozumienie - 3 szt. (dotyczy wyłącznie doktorantów),

    - pokwitowanie dewizowe (w przypadku ubiegania się o zaliczkę przed wyjazdem).


      Stawki diet


      Ryczałt za nocleg - w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi   przysługuje ryczałt w wysokości 25 % limitu kosztów noclegu.


    PODRÓŻ SAMOCHODEM PRYWATNYM

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców.

Przy rozliczeniu należy wypełnić Kartę ewidencji przebiegu pojazdu


 ROZLICZENIE WYJAZDU

Po powrocie z wyjazdu  w ustawowym terminie 7 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków.

W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.


Uwaga! W przypadku delegacji zagranicznych wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE w Biurze Współpracy Międzynarodowej.


Druk rozliczenia delegacji zagranicznej


Rozliczenia delegacji krajowej dokonuje się na odwocie wypełnianego przed wyjazdem druku delegacji.


PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW I OPŁAT KONFERENCYJNYCH.


Wszystkie faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Wrocławski.

Dane do faktury:

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08


Opis faktury do rozliczenia.

Na odwrocie faktury należy zamieścić następujące informacje:


 -  opis za co jest faktura. Jeśli  finansowanie planowane jest z grantu badawczego, dopisać tę informację,

 - Źródło finansowania: np. nr grantu np. 0420/2460/17

 - Dodać klauzulę o treści : Art. 4 pkt. 8 pzp.


W przypadku zwrotu kosztów na konto pracownika/doktoranta należy dodać informację:

Proszę o zwrot należnej kwoty na nr konta: (podać numer konta) wraz z danymi do przelewu.

Dodać klauzule o treści : Art. 4 pkt. 8 pzp.

Czytelnie podpisać się imieniem i nazwiskiem.data utworzenia/modyfikacji: 01 luty 2018 o 10:26:32autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: