Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Informacje dla I roku studiów zaocznych

Informacje dla I roku studiów zaocznych

Terminy zjazdów, Wydział Nauk Społecznych, wszystkie kierunki studiów licencjackich i magisterskich, semestr zimowy 2017/2018

  1. 7 - 8.10.2017 r.
  2. 21- 22.10.2017 r.
  3. 28 - 29.10.2017 r.
  4. 4 - 5.11.2017 r.
  5. 18 - 19.11.2017 r.
  6. 2 - 3.12.2017 r.
  7. 9 - 10.12.2017 r.
  8. 13 - 14.01.2018 r.
  9. 20 – 21.01.2018 r.
  10. 27 – 28.01.2018 r.

 

Kandydaci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych zgłaszają się na pierwszym zjeździe do Dziekanatu w celu odebrania umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, indeksu oraz legitymacji studenckiej.

 

Koszt legitymacji studenckiej – 17 zł – płatne na konto rekrutacyjne, bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, najpóxniej do dnia 27.09.2017 r..

 

Powitanie studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe.

Opłata za studia niestacjonarne wnoszona jest semestralnie.

Możliwość wpłaty czesnego w 4 ratach:

Harmonogram wpłat poszczególnych rat:

Semestr zimowy:                                                      Semestr letni:

I rata – do 10.10                                                        I rata – do 5.03

II rata – do 10.11                                                      II rata – do 5.04

III rata – do 10.12                                                     III rata – do 5.05

IV rata – do 10.01                                                     IV rata – do 31.05

Wysokość poszczególnych rat: czesne za dany semestr podzielone przez 4.

 

Plany zajęć

 

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne będą na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr:

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych www.ism.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Zarządzanie projektami społecznymi: Instytut Politologii www.politologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Socjologia, Praca socjalna: Instytut Socjologii www.socjologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Filozofia: Instytut Filozofii www.filozofia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Dyplomacja europejska na stronie http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja-europejska-studia.html


 


data utworzenia/modyfikacji: 27 wrzesień 2017 o 12:08:34autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: