Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Informacje dla I roku studiów zaocznych

Informacje dla I roku studiów zaocznych

Terminy zjazdów, Wydział Nauk Społecznych, wszystkie kierunki studiów licencjackich i magisterskich, semestr zimowy 2019/2020

 1. 5-6.10.2019 r.
 2. 19-20.10.2019 r.
 3. 26-27.10.2019 r.
 4. 16-17.11.2019 r.
 5. 23-24.11.2019 r.
 6. 7-8.12.2019 r.
 7. 14-15.12.2019 r.
 8. 11-12.01.2020 r.
 9. 25-26.01.2020 r.
 10. 1-2.02.2020 r.

 

Kandydaci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych zgłaszają się na pierwszym zjeździe do Dziekanatu w celu odebrania umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, indeksu oraz legitymacji studenckiej.

 

Koszt legitymacji studenckiej – 22 zł – płatne na konto rekrutacyjne, bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, najpóźniej do dnia 27.09.2019 r.

 

Powitanie studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe.

Opłata za studia niestacjonarne wnoszona jest semestralnie.

Możliwość wpłaty czesnego w 4 ratach:

Harmonogram wpłat poszczególnych rat:

Semestr zimowy:                                                      Semestr letni:

I rata – do 10.10                                                        I rata – do 5.03

II rata – do 10.11                                                      II rata – do 5.04

III rata – do 10.12                                                     III rata – do 5.05

IV rata – do 10.01                                                     IV rata – do 31.05

Wysokość poszczególnych rat: czesne za dany semestr podzielone przez 4.

 

Plany zajęć

 

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne będą na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr:

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych www.ism.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Zarządzanie projektami społecznymi: Instytut Politologii www.politologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Socjologia, Praca socjalna: Instytut Socjologii www.socjologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Filozofia: Instytut Filozofii www.filozofia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Dyplomacja europejska na stronie http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja-europejska-studia.html


Adresy e-mail dla studentów - informacja dla I rokuKażdy STUDENT jak i DOKTORANT podczas studiów komunikuje się wyłącznie poprzez uniwersytecki adres mailowy i otrzymuje dostęp do konta pocztowego oraz usług Office 365. Uczelnia wysyła korespondencję również na ten adres.

W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję: PRZEJDŹ DO OFFICE 365

 

Logowanie do usług odbywa się przy użyciu loginu w postaci numer_albumu@uwr.edu.pl

 

Osoby, które nie otrzymały danych wchodząc na https://portal.uwr.edu.pl/resethasla, powinny skorzystać z opcji NIE PAMIĘTAM SWOJEGO HASŁA. Wówczas na dostępny w systemie adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale w celu jego aktualizacji.

System USOSweb Uniwersytecie Wrocławskim

System USOSweb jest jedną z wielu aplikacji webowych współdziałąjącą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (w skrócie USOS), często nazywaną "wirtualnym dziekanatem", do której mają dostęp studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni.

Logowanie

Loginem do konta w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów jest numer albumu, zaś dla pracowników unikatowy identyfikator złożony zwykle z imienia i nazwiska.

 

W razie problemów z logowaniem do systemu postępuj wg poniższej instrukcji:

 1. jeśli nie pamiętasz loginu, to skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem bądź wydziałowym/instytutowym informatykiem
 2. jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji "zapomniane hasło", która wymaga posiadania aktualnego prywatnego adresu e-mail

  W przypadku pracowników zatrudnionych etatowo adres ten jest pobierany z bazy kadrowej - Dział Kadr

  Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków (duże/małe litery i cyfry) i nie może zawierać polskich liter.

 3. jeśli adres e-mail jest niepoprawny, to udaj się do odpowiedniej jednostki (czyt. "Zmiana danych osobowych") w celu jego aktualizacji
 4. jeśli po wykonaniu powyższych kroków nadal masz problem z zalogowaniem się do systemu USOSweb, to skontaktuj się z administratorem systemu: usosweb@uwr.edu.pl

 

Zmiany danych osobowych

Zmiany danych (m.in. adresu e-mail, serii i numeru dowodu osobistego, itp.) możesz dokonać:

 • w dziekanacie lub sekretariacie, jeśli jesteś studentem/doktorantem,


 


data utworzenia/modyfikacji: 30 lipiec 2019 o 09:08:07autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: