Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Informacje dla I roku studiów zaocznych

Informacje dla I roku studiów zaocznych

Terminy zjazdów, Wydział Nauk Społecznych, wszystkie kierunki studiów licencjackich i magisterskich, semestr zimowy 2020/2021

 1. 3-4.10.2020 r.
 2. 17-18.10.2020 r.
 3. 24-25.10.2020 r.
 4. 7-8.11.2020 r.
 5. 21-22.11.2020 r.
 6. 5-6.12.2020 r.
 7. 12-13.12.2020 r.
 8. 9-10.01.2021 r.
 9. 23-24.01.2021 r.
 10. 30-31.01.2021 r.

Kandydaci przyjęci na I rok studiów niestacjonarnych zgłaszają się na pierwszym zjeździe do Dziekanatu w celu odebrania umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, indeksu oraz legitymacji studenckiej.

 

Koszt legitymacji studenckiej – 22 zł – płatne na konto rekrutacyjne, bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

 

Powitanie studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe.

Opłata za studia niestacjonarne wnoszona jest semestralnie.

Możliwość wpłaty czesnego w 4 ratach:

Harmonogram wpłat poszczególnych rat:

Semestr zimowy:                                                      Semestr letni:

I rata – do 10.10                                                        I rata – do 5.03

II rata – do 10.11                                                      II rata – do 5.04

III rata – do 10.12                                                     III rata – do 5.05

IV rata – do 10.01                                                     IV rata – do 31.05

Wysokość poszczególnych rat: czesne za dany semestr podzielone przez 4.

 

Plany zajęć

 

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne będą na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr:

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych www.ism.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, Zarządzanie projektami społecznymi: Instytut Politologii www.politologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Socjologia, Praca socjalna: Instytut Socjologii www.socjologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Filozofia: Instytut Filozofii www.filozofia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Dyplomacja europejska na stronie http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja-europejska-studia.html


Adresy e-mail dla studentów - informacja dla I roku


Każdy STUDENT jak i DOKTORANT podczas studiów komunikuje się wyłącznie poprzez uniwersytecki adres mailowy i otrzymuje dostęp do konta pocztowego oraz usług Office 365. Uczelnia wysyła korespondencję również na ten adres.

W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję: PRZEJDŹ DO OFFICE 365

 

Logowanie do usług odbywa się przy użyciu loginu w postaci numer_albumu@uwr.edu.pl

 

Osoby, które nie otrzymały danych wchodząc na https://portal.uwr.edu.pl/resethasla, powinny skorzystać z opcji NIE PAMIĘTAM SWOJEGO HASŁA. Wówczas na dostępny w systemie adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale w celu jego aktualizacji.


Szkolenie BHP - obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku


Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

 

Rejestracja i przebieg szkolenia :

 1.  https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
 2. Zapoznaj się instrukcją logowania do kursu, którą znajdziesz na stronie szkolenia

   3. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.


 Termin szkolenia: 1 października do 30 listopada 2020 r.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.


System USOSweb Uniwersytecie Wrocławskim


System USOSweb jest jedną z wielu aplikacji webowych współdziałąjącą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (w skrócie USOS), często nazywaną "wirtualnym dziekanatem", do której mają dostęp studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni.

Logowanie

Loginem do konta w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów jest numer albumu, zaś dla pracowników unikatowy identyfikator złożony zwykle z imienia i nazwiska.

 

W razie problemów z logowaniem do systemu postępuj wg poniższej instrukcji:

 1. jeśli nie pamiętasz loginu, to skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem bądź wydziałowym/instytutowym informatykiem
 2. jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji "zapomniane hasło", która wymaga posiadania aktualnego prywatnego adresu e-mail

  W przypadku pracowników zatrudnionych etatowo adres ten jest pobierany z bazy kadrowej - Dział Kadr

  Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków (duże/małe litery i cyfry) i nie może zawierać polskich liter.

 3. jeśli adres e-mail jest niepoprawny, to udaj się do odpowiedniej jednostki (czyt. "Zmiana danych osobowych") w celu jego aktualizacji
 4. jeśli po wykonaniu powyższych kroków nadal masz problem z zalogowaniem się do systemu USOSweb, to skontaktuj się z administratorem systemu: usosweb@uwr.edu.pl

 

Zmiany danych osobowych

Zmiany danych (m.in. adresu e-mail, serii i numeru dowodu osobistego, itp.) możesz dokonać:

 • w dziekanacie lub sekretariacie, jeśli jesteś studentem/doktorantem,


 


data utworzenia/modyfikacji: 14 wrzesień 2020 o 12:40:25autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: