Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

 

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunki Wydziału Nauk Społecznych, odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godz. 8.30 w auli A, budynek Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych.

 

25, 26, 27 września 2019 r. w godz. 9.00 - 13.00 (27 września po uroczystości) - podpisywanie ślubowań i odbiór legitymacji studenckich przez I roczniki 

 

1 października 2019 r.  - dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych;

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 2 października 2019 r.

 

Obowiązkowe testy językowe dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych

 

Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka obcego nowożytnego

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

EUROPEISTYKA

FILOZOFIA

POLITOLOGIA

PRACA SOCJALNA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

SOCJOLOGIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI

 

Plany zajęć

 

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne będą na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr (plany dostępne w drugiej połowie września):

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych www.ism.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Politologia,  Zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa: Instytut Politologii www.politologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Europeistyka, Zarządzanie migracjami: Katedra Studiów Europejskich www.europeistyka.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Socjologia, Praca socjalna, Socjologia grup dyspozycyjnych, Socjologia ekonomiczna: Instytut Socjologii www.socjologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Filozofia: Instytut Filozofii www.filozofia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Dyplomacja europejska na stronie http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja-europejska-studia.html

 

Szkolenie BHP dla studentów I roku odbywać się będzie poprzez stronę internetową

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/, uruchomioną po 1 października 2019 - 30 listopada 2019 r..

Szczegółowe informacje dostępne będą na stornie internetowej Dziekanatu WNS http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/

 

Pomoc materialna na rok akademicki 2019/2020

Wymagane dokumenty

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

 

Adresy e-mail dla studentów - informacja dla I rokuKażdy STUDENT jak i DOKTORANT podczas studiów komunikuje się wyłącznie poprzez uniwersytecki adres mailowy i otrzymuje dostęp do konta pocztowego oraz usług Office 365. Uczelnia wysyła korespondencję również na ten adres.

W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję: PRZEJDŹ DO OFFICE 365

 

Logowanie do usług odbywa się przy użyciu loginu w postaci numer_albumu@uwr.edu.pl

 

Osoby, które nie otrzymały danych wchodząc na https://portal.uwr.edu.pl/resethasla, powinny skorzystać z opcji NIE PAMIĘTAM SWOJEGO HASŁA. Wówczas na dostępny w systemie adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale w celu jego aktualizacji.

System USOSweb Uniwersytecie Wrocławskim

System USOSweb jest jedną z wielu aplikacji webowych współdziałąjącą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (w skrócie USOS), często nazywaną "wirtualnym dziekanatem", do której mają dostęp studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni.

Logowanie

Loginem do konta w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów jest numer albumu, zaś dla pracowników unikatowy identyfikator złożony zwykle z imienia i nazwiska.

 

W razie problemów z logowaniem do systemu postępuj wg poniższej instrukcji:

  1. jeśli nie pamiętasz loginu, to skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem bądź wydziałowym/instytutowym informatykiem
  2. jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji "zapomniane hasło", która wymaga posiadania aktualnego prywatnego adresu e-mail

    W przypadku pracowników zatrudnionych etatowo adres ten jest pobierany z bazy kadrowej - Dział Kadr

    Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków (duże/małe litery i cyfry) i nie może zawierać polskich liter.

  3. jeśli adres e-mail jest niepoprawny, to udaj się do odpowiedniej jednostki (czyt. "Zmiana danych osobowych") w celu jego aktualizacji
  4. jeśli po wykonaniu powyższych kroków nadal masz problem z zalogowaniem się do systemu USOSweb, to skontaktuj się z administratorem systemu: usosweb@uwr.edu.pl

 

Zmiany danych osobowych

Zmiany danych (m.in. adresu e-mail, serii i numeru dowodu osobistego, itp.) możesz dokonać:

  • w dziekanacie lub sekretariacie, jeśli jesteś studentem/doktorantem,

 

data utworzenia/modyfikacji: 11 wrzesień 2019 o 09:58:09autor:  mgr inż. Łukasz Stachowski

słowa kluczowe: