Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

 

Odbiór legitymacji studenckich odbywać się będzie według harmonogramu, jak w załączniku:

Wydawanie legitymacji dla studentów I roku


1 października 2020 r.  - dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych (uroczysta inauguracja).

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 2 października 2020 r.

 

Obowiązkowe testy językowe dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych  są zobowiązani ukonczyć studia ze znajomością języka obcego na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają nauki lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.


Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka obcego nowożytnego

Szczegółowe informacje dotyczące nauki języków obcych (również dla studentów II stopnia)

 

Plany zajęć

 

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne będą na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr (plany dostępne w drugiej połowie września):

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych www.ism.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Politologia,  Zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa: Instytut Politologii www.politologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Europeistyka, Zarządzanie migracjami: Katedra Studiów Europejskich www.europeistyka.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Socjologia, Praca socjalna, Socjologia grup dyspozycyjnych, Socjologia ekonomiczna: Instytut Socjologii www.socjologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Filozofia: Instytut Filozofii www.filozofia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Dyplomacja europejska na stronie http://dziekanat.wns.uni.wroc.pl/Dyplomacja-Europejska/Studenci-2

 

Szkolenie BHP dla studentów I roku odbywać się będzie poprzez stronę internetową

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/, uruchomioną po 1 października 2020 - 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stornie internetowej Dziekanatu WNS http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/

 

Pomoc materialna na rok akademicki 2020/2021

Wymagane dokumenty

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/

 

Adresy e-mail dla studentów - informacja dla I rokuKażdy STUDENT jak i DOKTORANT podczas studiów komunikuje się wyłącznie poprzez uniwersytecki adres mailowy i otrzymuje dostęp do konta pocztowego oraz usług Office 365. Uczelnia wysyła korespondencję również na ten adres.

W celu rozpoczęcia korzystania z poczty w domenie uwr.edu.pl należy zalogować się pod adresem: https://portal.uwr.edu.pl i wybrać opcję: PRZEJDŹ DO OFFICE 365

 

Logowanie do usług odbywa się przy użyciu loginu w postaci numer_albumu@uwr.edu.pl

 

Osoby, które nie otrzymały danych wchodząc na https://portal.uwr.edu.pl/resethasla, powinny skorzystać z opcji NIE PAMIĘTAM SWOJEGO HASŁA. Wówczas na dostępny w systemie adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła. W przypadku nieaktualnego adresu należy skontaktować się z dziekanatem na wydziale w celu jego aktualizacji.

System USOSweb Uniwersytecie Wrocławskim

System USOSweb jest jedną z wielu aplikacji webowych współdziałąjącą z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (w skrócie USOS), często nazywaną "wirtualnym dziekanatem", do której mają dostęp studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni.

Logowanie

Loginem do konta w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów jest numer albumu, zaś dla pracowników unikatowy identyfikator złożony zwykle z imienia i nazwiska.

 

W razie problemów z logowaniem do systemu postępuj wg poniższej instrukcji:

  1. jeśli nie pamiętasz loginu, to skontaktuj się z dziekanatem/sekretariatem bądź wydziałowym/instytutowym informatykiem
  2. jeśli nie pamiętasz hasła, to skorzystaj z opcji "zapomniane hasło", która wymaga posiadania aktualnego prywatnego adresu e-mail

    W przypadku pracowników zatrudnionych etatowo adres ten jest pobierany z bazy kadrowej - Dział Kadr

    Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków (duże/małe litery i cyfry) i nie może zawierać polskich liter.

  3. jeśli adres e-mail jest niepoprawny, to udaj się do odpowiedniej jednostki (czyt. "Zmiana danych osobowych") w celu jego aktualizacji
  4. jeśli po wykonaniu powyższych kroków nadal masz problem z zalogowaniem się do systemu USOSweb, to skontaktuj się z administratorem systemu: usosweb@uwr.edu.pl

 

Zmiany danych osobowych

Zmiany danych (m.in. adresu e-mail, serii i numeru dowodu osobistego, itp.) możesz dokonać:

  • w dziekanacie lub sekretariacie, jeśli jesteś studentem/doktorantem,

 

data utworzenia/modyfikacji: 22 wrzesień 2020 o 15:34:15autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: