Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019


Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunki Wydziału Nauk Społecznych, odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 8.30 w auli A, budynek Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych.


Obowiązkowe testy językowe dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych


Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka obcego nowożytnego


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

DYPLOMACJA EUROPEJSKA

EUROPEISTYKA

FILOZOFIA

POLITOLOGIA

PRACA SOCJALNA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

SOCJOLOGIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI


Plany zajęć

 

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne będą na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr (plany dostępne w drugiej połowie września):

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych www.ism.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Politologia,  Zarządzanie projektami społecznymi, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa: Instytut Politologii www.politologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Europeistyka: Katedra Studiów Europejskich www.europeistyka.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Socjologia, Praca socjalna, Socjologia grup dyspozycyjnych, Socjologia ekonomiczna: Instytut Socjologii www.socjologia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Filozofia: Instytut Filozofii www.filozofia.uni.wroc.pl

 

Dla kierunku Dyplomacja europejska na stronie http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/dyplomacja-europejska-studia.html


Szkolenie BHP dla studentów I roku odbywać się będzie poprzez stronę internetową

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/, uruchomioną po 1 października 2018.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stornie internetowej Dziekanatu WNS http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/


Pomoc materialna na rok akademicki 2018/2019

Wymagane dokumenty

https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-studentow/


data utworzenia/modyfikacji: 20 lipiec 2018 o 14:53:32autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: