Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia licencjackie > Zagadnienia na test kwalifikacyjny dla kandydatów ze starą maturą i z maturą zagraniczną

Zagadnienia na test kwalifikacyjny dla kandydatów ze starą maturą i z maturą zagraniczną

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

1. Wielka Rewolucja  Francuska
2. Ziemie polskie w epoce napoleońskiej
3. Europa od Kongresu Wiedeńskiego do Wiosny Ludów
4. Powstanie listopadowe i wojna polsko- rosyjska 1830-1831
5. Geneza, przebieg i znaczenie wojny krymskiej dla układu sił w Europie
6. Powstanie styczniowe
7. Uwarunkowania, przebieg i skutki zjednoczenia Niemiec dla polityki europejskiej w XIX wieku
8. Ruchy społeczno-polityczne i ideologie w XIX wieku.
9. Konflikty kolonialne do wybuchu I wojny światowej
10. Geneza, przebieg i skutki I wojny światowej dla polityki międzynarodowej
11. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
12. System wersalski
13. Międzynarodowe położenie II Rzeczypospolitej
14. Faszyzm we Włoszech i narodowy socjalizm w Niemczech
15. skutki II wojny światowej dla polityki międzynarodowej
16. Polityka rządu polskiego uchodźstwie w czasie II wojny światowej
17. Geneza zimnej wojny oraz konsolidacja Zachodu i Wschodu
18. Integracja polityczno-  gospodarcza Europy Zachodniej
19. Konflikt w Indochinach
20. Polski Październik 1956 roku
21. Odprężenie międzynarodowe lat 70. XX wieku
22. Konflikt w Afganistanie
23. Szesnaście miesięcy „Solidarności” i stan wojenny
24. Schyłek zimnej wojny i Jesień Ludów
25. Gospodarka rynkowa w XX i XXI wieku
26. Zjednoczenie Niemiec w XX wieku
27. Charakter polityki międzynarodowej po zakończeniu zimnej wojny
28. Bezpieczeństwo energetyczne w polityce międzynarodowej
29. Rola opinii publicznej w systemach demokratycznych
30. Znaczenie mediów we współczesnych demokracjach

data utworzenia/modyfikacji: 13 maj 2016 o 09:17:32autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: