Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studia magisterskie

Studia magisterskie

Studia magisterskie  -  2 - lenie (4 semestry)


Studia prowadzone w trybie dziennym i zaocznym


Absolwent otrzymuje tytuł magistra dyplomacji europejskiej w zakresie specjalności:

Bezpieczeństwo międzynarodowe,
Kultura polityczna i media,
Polityka zagraniczna.


oraz dodatkowo na studiach stacjonanych:

Dyplomacja lokalna i regionalna


Specjalność Dyplomacja lokalna i regionalna uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim”.

 

Program specjalności
Studia mają charakter elitarny i należą do nielicznych tego typu w Polsce.

Studia są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych co pozwala korzystać z całej jego infrastruktury nauczania.


Adresatami dyplomacji europejskiej są młodzi ludzie, którzy po jej ukończeniu będą zainteresowani pracą w europejskiej i polskiej służbie dyplomatycznej, w administracji publicznej i pozarządowej, w placówkach doradztwa międzynarodowego, instytucjach kulturalnych oraz firmach i przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, a także w mediach zajmujących się sprawami międzynarodowymi.


Zasady rekrutacji - studia stacjonarne


DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ


Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O miejsc na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:

Podstawą przyjęcia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. W przypadku takiej samej średniej wyliczonej z dwóch wartości, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.


Cudzoziemcy

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O miejsc na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:

Podstawą przyjęcia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. W przypadku takiej samej średniej wyliczonej z dwóch wartości, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.

Potwierdzenie znajomości języka

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:

Zasady rekrutacji - studia niestacjonarne


DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonego kompletu dokumentów.


Cudzoziemcy

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Potwierdzenie znajomości języka

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:
data utworzenia/modyfikacji: 30 lipiec 2019 o 10:01:52autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: