Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studenci - informacje

Studenci - informacje

DYPLOMACJA EUROPEJSKA
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3/20
51-149 Wrocław
 
tel. 71 375 53 00, 48 71 375 52 65
e-mail:  dziekanat.wns@uwr.edu.pl

Zajęcia zdalne
Szanowni Państwo, 

wobec zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Wrocławskim informujemy, że zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów w semestrze letnim 2019/2020 będą realizowane zdalnie na czas braku zajęć w trybie regularnym.

Wobec powyższego prosimy o regularne sprawdzanie poczty uniwersyteckiej studenckiej, na które będą wysyłane przez poszczególnych wykładowców formy realizacji zajęć zdalnie.

Informacje dotyczące materiałów do nauki oraz sposoby weryfikacji zdobytej wiedzy będą wysyłane przez wykładowców wyłącznie na e-maile uniwersyteckie, dlatego jeszcze raz podkreślamy wagę bieżącego ich odczytywania.Opiekun kierunku Dyplomacja europejska: dr Irena Kurasz
                                        kontakt: irena.kurasz@uwr.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu: wtorek - piątek w godz. 9.00 - 13.00

Koordynator praktyk: dr Joanna Trajman
                                          kontakt: joanna.trajman@uwr.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus +: dr Irena Kurasz
                                                                    kontakt: irena.kurasz@uwr.edu.pl

Aktualności:

27.11.2019 r.
II rok DE 
Egzamin na zaliczenie z przedmiotu Metodologia nauk społecznych odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godz. 9.45 w sali 114.


Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o państwie i polityce, dla I roku stacjonarnego Dyplomacji europejskiej

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt polityki

Definicje polityki

Funkcje polityki

Etyka i realizm polityczny

Pojęcie władzy politycznej

Funkcje władzy politycznej

Metody i środki sprawowania władzy

Pojęcie i cele walki politycznej

Funkcje walki politycznej

Metody i środki walki politycznej

Pojęcie i przyczyny konfliktu politycznego

Funkcje konfliktów

Metody rozstrzygania konfliktów

Pojęcia zachowania i działania politycznego

Podmioty, cele, metody, środki i skutki działań politycznych

Typologia działań politycznych

Pojęcie i cechy podmiotowości politycznej

Poziomy podmiotowości politycznej

Pojęcie elity politycznej

Typy i funkcje elit politycznych

Jednostka jako podmiot polityki

Polityk – pojęcie, kompetencje

Pojęcie i funkcje świadomości politycznej

Model świadomości politycznej                                

Podmioty, prawidłowości i uwarunkowania socjalizacji politycznej

Pojecie i typologia partycypacji politycznej

Pojęcie systemu politycznego

Model systemu politycznego

Funkcje systemu politycznego

System demokratyczny – pojęcie, zasady, praktyka

 

Literatura podstawowa:

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) B. Szmulik i   M. Żmigrodzki, Lublin 2006.

Studia z teorii polityki, (red.) A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I; 1998, t. II.

Studia z teorii polityki, (red.) A. Czajowski i L. Sobkowiak. Wrocław 2000, t. III.

Marketing polityczny w teorii i praktyce, (red.) A.W.Jabłoński, L.Sobkowiak, Wrocław 2002, artykuł pt. Działania polityczne. Teoria i praktyka.

Wprowadzenie do teorii polityki, (red.) M.Chmaj i M.Żmigrodzki, Lublin 1996.

Władza i społeczeństwo, (red.) J. Szczupaczyński, Warszawa 1995 t. I; 1998 t. II.

Leksykon politologii, (red.) A. Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 2002.

 

Literatura uzupełniająca:


data utworzenia/modyfikacji: 18 marzec 2020 o 11:34:33autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: