Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Studenci - informacje

Studenci - informacje

DYPLOMACJA EUROPEJSKA
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3/20
51-149 Wrocław
 
tel. 71 375 53 00, 48 71 375 52 65
e-mail:  dziekanat.wns@uwr.edu.pl


Rozpoczynamy rekrutację na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+  na rok akademicki 2021/2022.  Studentów Dyplomacji europejskiej zainteresowanych wyjazdem zachęcamy do zapoznania się z regulaminami zagranicznych STUDIÓW lub PRAKTYK oraz obowiązującymi terminami. Więcej informacji na stronie: 

http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/Stypendia-ERASMUS----


Terminy egzaminów po semestrze letnim 2020/21:


Prawo międzynarodowe publiczne - 22.06.2021 godzina 10:00. (zdalnie)


Egzamin z przedmiotu Historii dyplomacji i Historia stosunków międzynarodowych odbędzie się zdalnie:

 I termin: 26.06.2021 r. od godziny 9.00;

II termin 10.09.2021 r. od godziny 9.00.

 

Studenci przystępujący do egzaminu zostaną podzieleni na grupy 5-osobowe, a godzina egzaminu dla określonej grupy zostanie podana indywidualnie przez Egzaminatora prof. Tadeusza Lebiodę przez Microsoft Teams. 

Powyżej podane terminy dotyczą również Studentów powtarzających przedmiot Historia dyplomacji i  Historia stosunków międzynarodowych. Terminy egzaminów po semestrze zimowym 2020/21:

Nauka o państwie i polityce, I rok Dyplomacji europejskiej, studia licencjackie,  5 lutego, godz. 12. Egzamin odbędzie się w formie testu na Platformie Teams

Międzynarodowa ochrona praw człowieka dla II roku II st. odbędzie się w formie testowej w dniu 15.02.2021 o godz. 10.00

Historia stosunków międzynarodowych:  Egzamin odbędzie się poprzez na Platformę Teams

I termin: 8.02.2021 od godz. 8.00

II termin: 22.02.2021 od godz. 8.00


Zajęcia zdalne
Szanowni Państwo, 

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty uniwersyteckiej studenckiej, poprzez którą wykładowcy będą kontaktować się z Państwem w sprawie zajęc zdalnych.

Informacje dotyczące materiałów do nauki oraz sposoby weryfikacji zdobytej wiedzy będą wysyłane przez wykładowców wyłącznie na e-maile uniwersyteckie, dlatego jeszcze raz podkreślamy wagę bieżącego ich odczytywania.Opiekun kierunku Dyplomacja europejska: dr Irena Kurasz
                                        kontakt: irena.kurasz@uwr.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu: wtorek - piątek w godz. 9.00 - 13.00

Koordynator praktyk: dr Joanna Trajman
                                          kontakt: joanna.trajman@uwr.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus +: dr Irena Kurasz
                                                                    kontakt: irena.kurasz@uwr.edu.pl
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o państwie i polityce, dla I roku stacjonarnego Dyplomacji europejskiej

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt polityki

Definicje polityki

Funkcje polityki

Etyka i realizm polityczny

Pojęcie władzy politycznej

Funkcje władzy politycznej

Metody i środki sprawowania władzy

Pojęcie i cele walki politycznej

Funkcje walki politycznej

Metody i środki walki politycznej

Pojęcie i przyczyny konfliktu politycznego

Funkcje konfliktów

Metody rozstrzygania konfliktów

Pojęcia zachowania i działania politycznego

Podmioty, cele, metody, środki i skutki działań politycznych

Typologia działań politycznych

Pojęcie i cechy podmiotowości politycznej

Poziomy podmiotowości politycznej

Pojęcie elity politycznej

Typy i funkcje elit politycznych

Jednostka jako podmiot polityki

Polityk – pojęcie, kompetencje

Pojęcie i funkcje świadomości politycznej

Model świadomości politycznej                                

Podmioty, prawidłowości i uwarunkowania socjalizacji politycznej

Pojecie i typologia partycypacji politycznej

Pojęcie systemu politycznego

Model systemu politycznego

Funkcje systemu politycznego

System demokratyczny – pojęcie, zasady, praktyka

 

Literatura podstawowa:

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) B. Szmulik i   M. Żmigrodzki, Lublin 2006.

Studia z teorii polityki, (red.) A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999, t. I; 1998, t. II.

Studia z teorii polityki, (red.) A. Czajowski i L. Sobkowiak. Wrocław 2000, t. III.

Marketing polityczny w teorii i praktyce, (red.) A.W.Jabłoński, L.Sobkowiak, Wrocław 2002, artykuł pt. Działania polityczne. Teoria i praktyka.

Wprowadzenie do teorii polityki, (red.) M.Chmaj i M.Żmigrodzki, Lublin 1996.

Władza i społeczeństwo, (red.) J. Szczupaczyński, Warszawa 1995 t. I; 1998 t. II.

Leksykon politologii, (red.) A. Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 2002.

 

Literatura uzupełniająca:


data utworzenia/modyfikacji: 12 maj 2021 o 12:20:04autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: