Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Dyplomacja Europejska > Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Studenci Dyplomacji europejskiej studiów I stopnia powinni do końca II roku studiów zrealizować praktykę zawodową.

Studenci Dyplomacji europejskiej studiów II stopnia powinni zrealizować praktykę zawodową do końca studiów (do II roku studiów)

 

Opiekun praktyk na kierunku Dyplomacja europejska, studia stacjonarne i niestacjonarne - dr Joanna Trajman

 

Kontakt: joanna.trajman@uwr.edu.pl

http://www.ism.uni.wroc.pl/Profil-Joanna_Trajman

 

Organizację praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje


Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Procedura realizacji praktyk zawodowych:

 

1. SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje opiekun praktyk – wzór skierowania stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Rektora UWr

2. UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI

Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Rektora UWr

3. UBEZPIECZENIE NW i OC.

Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych.

4. SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK.

Student składa u opiekuna praktyk następujące dokumenty:

 

 

Wyżej wymieniony komplet dokumentów opiekun praktyk składa w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane.

5. PRAKTYKA STUDENCKA

Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy.

6. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada opiekunowi praktyk w celu uzyskania wpisu w systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.


 Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

data utworzenia/modyfikacji: 07 maj 2021 o 13:00:27autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: