Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Informacje dla studentów kończących studia i przystępujących do egzaminu dyplomowego

22-01
maj cze

Informacje dla studentów kończących studia i przystępujących do egzaminu dyplomowego

Uprzejmie informujemy, że prace dyplomowe rejestrowane są z wykorzystaniem systemu APD.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce:

Rejestracja prac dyplomowych http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/Rejestracja-Prac-dyplomowych


Przy składaniu pracy dyplomowej w Dziekanacie należy złożyć również zdjęcia do dyplomu: cztery czarno-białe fotografie o wymiarze 4.5 x 6.5 cm (ewentualnie piąte dodatkowo do dyplomu w języku angielskim)

oraz mieć wniesioną opłatę za dyplom – 60 zł (ewentualnie dodatkowo 40 zł. za dyplom w języku angielskim) na indywidualne konto studenta.


data utworzenia/modyfikacji: 22 maj 2018 o 12:47:51autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: