Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Aktualności > Dodatkowe szkolenie BHP                                                                                                                                            Training on health and safety and fire protection

Dodatkowe szkolenie BHP                                                                                                                                            Training on health and safety and fire protection

Dodatkowe szkolenie będzie dostępne w terminie 15-30 marca 2021 r. pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Przeznaczone jest dla studentów I roku, którzy nie zrealizowali szkolenia na I semestrze, ale również dla

studentów wyższych lat, którzy nadal nie przystąpili do szkolenie bhp, które najpóźniej powinno zostać zrealizowane na pierwszym roku. 

Wszyscy też mogą skorzystać z szansy i  przystąpić do szkolenia w terminie 15-30.03.2021r.


Instrukcja logowania

Training on health and safety and fire protection


Informacja o płatności dla osób powtarzających kurs. 

Zgodnie z pkt. 3 Załącznika Nr 6 do zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2020/2021 wynosi 150,00 zł. Za naliczenie należności za powtarzanie zajęć oraz jej windykację zgodnie z procedurą opisaną

w zarządzeniu Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskimodpowiedzialny jest Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, który naliczy należną opłatę studentom w systemie USOS. Naliczona należność wraz z terminem płatności (uzgodnionym na 30.04.2021 r. za niezaliczone BHP z semestru zimowego roku akademickiego 2020/21) oraz indywidualnym kontem bankowym studenta, na które należy dokonać wpłaty prezentowana będzie studentowi  w systemie USOSweb.        

    Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.data utworzenia/modyfikacji: 10 marzec 2021 o 10:42:37autor:  mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

słowa kluczowe: