Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat WNS

Kontakt

 • Bezpieczeństwo narodowe tel. 071 375 52 00
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe tel. 071 375 50 98
 • Dyplomacja Europejska tel. 071 375 53 00
 • Europeistyka tel. 71 375 50 46
 • Filozofia tel. 071 375 52 65
 • Praca socjalna I stopnia tel. 071 375 52 98
 • Praca socjalna II stopnia tel. 071 375 52 66
 • Politologia stacjonarna I stopnia tel. 071 375 52 05
 • Politologia stacjonarna II stopnia tel. 071 375 52 98
 • Socjologia stacjonarna tel. 071 375 52 05
 • Socjologia niestacjonarna tel. 071 375 52 66
 • Socjologia grup dyspozycyjnych tel. 071 375 52 66
 • Socjologia ekonomiczna tel. 071 375 52 00
 • Socjologia ekonomiczna II stopnia tel. 071 375 52 99
 • Stosunki międzynarodowe tel. 071 375 52 03
 • Zarządzanie projektami społecznymi stacjonarne tel. 071 375 50 46
 • Zarządzanie projektami społecznymi niestacjonarne tel. 071 375 52 99
 • Zarządzanie projektami społecznymi II stopnia tel. 071 375 52 03
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa tel. 071 375 50 46
 • Zarządzanie migracjami tel. 071 375 50 98
 • Sprawy socjalne, stypendia rektora tel. 71 375 52 98, 71 375 52 99, 71 375 53 00
 • Studia anglojęzyczne: Political science tel. 71 375 52 05
 • Studia anglojęzyczne: International relations tel. 071 375 50 98

Znajdujesz się w: Strona główna

Odbiór legitymacji dla studentów stacjonarnych I roku I stopnia

Odbiór legitymacji studenckich odbywać się będzie według harmonogramu, jak w załączniku:

System rezerwacji wizyt bezpośrednich w Dziekanacie

System of booking direct visits at the Dean′s Office


Wizyty...

data utworzenia/modyfikacji: 25 wrzesień 2020 o 11:42:03

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Obsługa studentów w Dziekanacie

W związku z sytuacją epidemiologiczną, celem ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów w  obsłudze studentów w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, wprowadza następującą organizację w  załatwianiu bieżących spraw:

Sprawy...

data utworzenia/modyfikacji: 24 wrzesień 2020 o 15:50:11

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Dodatkowe godziny lektoratu dla doktorantów

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ma przyjemność poinformować, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 § 9.1. studentom studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantom przysługuje...

data utworzenia/modyfikacji: 14 wrzesień 2020 o 13:08:17

dział: Ogloszenia dla doktorantów słowa kluczowe:

Informacje dla studentów ubiegajacych się o stypendia

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2020/21 proszeni są o złożenie wniosków w następujący sposób:

 

wnioski o stypendium Rektora za średnią ocen: wydrukowany, uzupełniony i...

data utworzenia/modyfikacji: 22 wrzesień 2020 o 12:58:56

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Szkolenie BHP obowiązkowe dla I roku studiów I i II stopnia

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

 

Rejestracja i przebieg szkolenia :

 https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/

Zapoznaj się instrukcją logowania do kursu, którą znajdziesz na stronie...

data utworzenia/modyfikacji: 14 wrzesień 2020 o 12:43:10

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Plany zajęć

Plany zajęć dla poszczególnych kierunków dostępne na stronach internetowych odpowiednich Instytutów/Katedr:

 

Dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe, stosunki międzynarodowe: Instytut Studiów Międzynarodowych 

Rozliczenie semestru letniego - wpis warunkowy

INFORMUJEMY, ŻE NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM NIE WYDAJE SIĘ KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ.

WAŻNE JEST ZATEM SPRAWDZANIE PRZEZ STUDENTA PRAWIDŁOWOŚCI UZYSKANEJ OCENY W SYSTEMIE...

data utworzenia/modyfikacji: 01 wrzesień 2020 o 08:11:48

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia w spawie lektoratów z języka obcego


Obowiązkowe testy językowe dla I roku I stopnia studiów stacjonarnych


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych  są zobowiązani...

data utworzenia/modyfikacji: 01 wrzesień 2020 o 10:24:54

dział: Aktualności słowa kluczowe:

Zapisy na lektorat na poziomie B2+ dla studentów obecnego I roku  II stopnia studiów stacjonarnych

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci  obecnego ( 2019/2020 )  I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim...

data utworzenia/modyfikacji: 09 czerwiec 2020 o 12:01:12

dział: Aktualności słowa kluczowe:

123...6następna